Ogólnopolski Rejestr Danych Osobowych umożliwia zainteresowanym bezpieczne powierzenie ich danych osobowych wraz z informacją o ich zainteresowaniach i profilach konsumenckich, celem otrzymania najtrafniejszych ofert i interesujących ich informacji.

Rejestr danych zarządza danymi wielu Polaków i priorytetem Rejestru jest dostarczanie rzetelnej informacji, dokładnie skierowanej do zainteresowanych odbiorców. Powierzenie danych osobowych umożliwia otrzymywanie ofert specjalnych od współpracujących z Rejestrem partnerów.

Przepisy ORDO

ZBIERANIE DANYCH

Pozostawienie danych i zgoda na ich wykorzystywanie powinna zawsze nieść z sobą korzyści dla konsumenta. Dlatego staramy się uzyskać możliwie najwięcej informacji o preferencjach zakupowych naszych odbiorców aby móc skierować do nich rzetelną i interesującą ich informację handlową. (więcej)

Przepisy ORDO

ADMINISTROWANIE DANYMI

Filozofią naszego działania jest przetwarzanie i wykorzystywanie danych w poszanowaniu funkcjonujących przepisów prawa i wysokich standardów etycznych. Dlatego każda osoba przekazująca nam swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu i poprawiania zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. (Zainteresowanych usunięciem lub poprawianiem danych zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@rejestrdanych.pl)... (więcej)

Przepisy ORDO

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Powierzając nam swoje dane, konsumenci zyskują dostęp do ekskluzywnych ofert naszych Partnerów. Staranna ich selekcja, w oparciu o precyzyjnie stosowane przez nas kryteria, umożliwia komunikowanie wyłącznie tych ofert, które z punktu widzenia ich adresatów stanowią realną korzyść... (więcej)